Att mejsla fram en stark målbild i sitt projekt är inte den lättaste av uppgifter – men väl värt ansträngningen. Som projektledare är det ofta din uppgift, eller i alla fall i ditt intresse, att hjälpa beställaren formulera effektmålen. Varför ska vi göra detta? Vad kommer det leda till? Är det värt investeringen? Du arbetar troligtvis med strategiska mål, syfte, effektmål och intressenthantering av olika slag. Så småningom börjar ni formulera projektmål och leveranser. Nu, men förstås genom hela projektet, kan en målande beskrivning av en bättre verklighet vara till stor nytta.

Vi är ute efter en målbild som inte bara är nedskriven i ett dokument utan ordentligt utforskad, knådad och bearbetad – som används och lever projektet igenom. Den sammanför, tydliggör och engagerar såväl teamet som intressenter i projektet.

 

Här är några tips på hur du kan arbeta med att levandegöra och diskutera målbilden i projektet för att skapa extra energi, tydlighet och samstämmighet:

 

  • Föreställ er framtiden med workshopövningar som t ex ”post-mortem”. Projektet är slut – vad har hänt? Deltagarna kan till exempel skriva en tidningsartikel tillsammans. Det kan ge projektdeltagarna en förståelse för hur andra kommer att uppleva resultatet, det konkretiserar och skapar motivation.
  • Använd dialogövningar för att sätta egna ord på målet. Låt alla deltagare presentera och argumentera för målbilden och ge varandra feedback. Ni får träna för kommunikationsarbetet under projektets gång och får syn på de viktigaste budskapen samtidigt.
  • Gör en ”mood board” tillsammans. Nu menar vi inte att du ska börja skicka Pinteresttavlor till din beställare, men att illustrera målbilden med bilder, liknelser, symboler och känslor kan ge en fylligare bild av målet. Du kan också göra som en VD i vår omedelbara närhet och illustrera målet med hjälp av pepparkakor. Garanterat uppskattat!
  • Gör målkommunikationen till tema för en projekt-kick-off. Lek med målbilden på olika sätt, beroende på hur kreativa eller tramsiga ni vill vara – kanske en mål-maskerad? Brainstorma fram profilprodukter som kan marknadsföra projektets mål i organisationen? Kom överens om vilken låt som är projektets signaturmelodi? Om inte annat kommer ni att ha haft en minnesvärd upplevelse tillsammans.