Det senaste året har jag gjort en investering i att bygga på mina kunskaper i processledning. Som projekt- och förändringsledare har jag enorm nytta av att kunna förstå, designa och leda mer eller mindre komplexa processer och möten. Bland annat har jag deltagit i MIT:s onlinekurs i Theory U, vilket öppnat upp alla möjliga kanaler och tankebanor i huvudet, särskilt när man parallellt följer nyhetsflödet och försöker förstå och skapa mening i saker som händer i omvärlden. En smula mindfulness, rörelse och visuell eller fysisk gestaltning integrerar jag gärna i arbetet och särskilt i samband med workshops, då man kräver rätt mycket fokus och engagemang av deltagare som ofta har huvudet fullt av helt andra saker.

Nu har jag drabbats av speldjävulen! Jag visste sedan tidigare att det är både effektivt och roligt att använda sig av spelmekanismer i projektledarprofessionen – till exempel med inspiration av böcker som Gamestorming har våra möten, seminarier och workshops gjorts mer pedagogiska, mer energigivande och mer insiktsbildande. Under våren har jag tillsammans med ett par av kollegorna kompletterat verktygslådan för framgångsrika projekt med Cayenne från Celemi – en projektsimulering i spelform. Den här formen av upplevelsebaserad inlärning förstärker vårt utbildningsutbud när du till exempel vill samla projekt- och styrgrupp kring en lärorik kick-off, eller kanske komplettera en utbildning med ett mer praktiskt alternativ.

In handledarmanualen pekar Celemi på att ”den stora utmaningen när man genomför projekt är att många människor (som inte har projektarbete som sitt egentliga yrke) inte har de rätta förutsättningarna för att kunna identifiera och bemöta alla de typiska utmaningar som hör samman med ett projektarbete”. Just det tycker jag är en av de stora styrkorna med simuleringen – att man i smidigt förpackat format faktiskt upplever ett projekt tillsammans. Man grundar med en gemensam förståelse för allt det där som sker, utan att behöva kämpa fullt lika hårt med kommunikationen som man kanske annars behöver göra. Dessutom är det riktigt roligt – vare sig du är alldeles grön eller en gammal räv inom projekt och program. Är du spelsugen? Maila oss på info@arkatay.com så kan vi berätta mer om hur man kör igång en simulering.

/Johanna Fransson