Den digitala transformationen förändrar samhället i grunden. Vi kommunicerar på nya sätt, arbetar på nya sätt och driver våra verksamheter med nya affärsmodeller. Inom alla sektorer kan vi se bevis på hur kritiskt det är för framgång att man lyckas förstå och förändra efter digitaliseringens nya möjligheter.

Samtidigt är det få bolag som idag har tillräckligt moderna affärssystem för att ta tillvara möjligheterna och realisera teknikens fulla potential. Utvecklingstakten är hög och de tekniska framstegen tenderar att driva fram behovet av förändrade arbetssätt och förhållningssätt.

På Arkatay kommer vi i kontakt med många organisationer som brottas med omfattande förändringsprojekt för att förnya och utveckla sina systemstöd. Oavsett om omfattningen är stor eller liten är det projekt som är lätta att underskatta och svåra att genomföra. De är breda och komplicerade, med både djupt tekniska inslag och betydande verksamhetsförändringar. Intressenterna är många och representerar en mängd olika perspektiv. Det kostar mycket pengar.

Efter att ha sett liknande utmaningar och frågor dyka upp hos kund efter kund, i olika branscher, har vi bestämt oss för att under våren göra en ansträngning för att samla och dela med oss av kloka svar på frågan: Vad är bästa sätt att skapa framgång i just den här typen av projekt?

Vi kommer både skriva om och träffas för att utbyta erfarenheter kring ämnen som:

  • Om vi inte kan göra allt – vad är viktigast?
  • Vad måste en förstudie svara på för att vara värdefull?
  • Hur väljer vi rätt projektledare – och hur drar vi nytta av kompetensen i vår organisation?
  • Hur kan vi förstå och fatta ett klokt beslut om vilket system som är rätt för oss?

 

Kanske har du egna frågor eller tankar på ämnet som du vill höra oss eller andra reflektera kring? Kanske vill du själv dela med dig?

Hör gärna av dig till oss med reflektioner eller anmäl ditt intresse för att fortsätta diskutera!

Affärssystem?

Kärt barn har många namn. Vi använder begreppet affärssystem eller ERP (Enterprise Resource Planning) för att tala om verksamhetens kritiska, övergripande systemstöd. Det kan vara ett stort system eller flera produkter som samverkar. Ofta bidrar de till förbättringar och behov av förändringar i organisationens processer och arbetssätt.