I Celemi Cayenne lotsas deltagarna genom hela projektet i sex faser där de möter verkliga vägval och utmaningar, som påverkar projektets realiserade affärsnytta.

Som projekt- och förändringsledare har jag enorm nytta av att kunna förstå, designa och leda mer eller mindre komplexa processer och möten. Jag är ständigt på jakt efter nya sätt att använda mig av processledning och facilitering i arbetet med projektledning. Bland annat har jag deltagit i MIT:s onlinekurs i Theory U, vilket öppnat upp alla möjliga kanaler och tankebanor i huvudet, särskilt när man parallellt följer nyhetsflödet och försöker förstå och skapa mening i saker som händer i omvärlden. En smula mindfulness, rörelse och visuell eller fysisk gestaltning integrerar jag gärna i arbetet och särskilt i samband med workshops, då man kräver mycket fokus och engagemang av deltagare som ofta har huvudet fullt av helt andra saker.

Nu har jag drabbats av speldjävulen! Jag visste sedan tidigare att det är både effektivt och roligt att använda sig av spelmekanismer i projektledarprofessionen – till exempel med inspiration av böcker som Gamestorming har våra möten, seminarier och workshops gjorts mer pedagogiska, mer energigivande och mer insiktsbildande. Under våren har jag tillsammans med ett par av kollegorna kompletterat verktygslådan för framgångsrika projekt med Cayenne från Celemi – en projektsimulering i spelform. Den här formen av upplevelsebaserad inlärning förstärker vårt utbildningsutbud när du till exempel vill samla projekt- och styrgrupp kring en lärorik kick-off, eller kanske komplettera en utbildning med ett mer praktiskt alternativ.

”Den stora utmaningen när man genomför projekt är att många människor (som inte har projektarbete som sitt egentliga yrke) inte har de rätta förutsättningarna för att kunna identifiera och bemöta alla de typiska utmaningar som hör samman med ett projektarbete”.

Just detta stycke i handledarmanualen tycker jag belyser en av de stora styrkorna med simuleringen – att man i smidigt förpackat format faktiskt upplever ett projekt tillsammans. Man grundar med en gemensam förståelse för allt det där som sker, utan att behöva kämpa fullt lika hårt med kommunikationen som man kanske annars behöver göra. Dessutom är det riktigt roligt – vare sig du är alldeles grön eller en gammal räv inom projekt och program. Är du spelsugen? Maila oss så kan vi berätta mer om hur man kör igång en simulering.

Johanna Fransson

Johanna Fransson

Projektledningskonsult

Med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. Johanna är en lugn, pålitlig och välstrukturerad projektledare som driver andra mot leverans samtidigt som hon själv behärskar både operativt djup och strategisk bredd i sitt arbete. Som god pedagog, workshopledare och föreläsare har hon lätt att engagera andra i arbetet mot en gemensam vision eller målbild. Hon är öppen och innovativ i metodval inom ramen för uppdraget och rutinerad i att sammanfoga olika viljor och perspektiv till en fungerande och tydlig lösning.