Det är länge sedan Agile var en samling metoder som var förbehållet programmerare. Idag använder vi agila metoder i alla typer av projekt, och vanligtvis mixar vi olika metoder efter behov och vilka som ger mest värde. Det finns en stor mängd tekniker och ramverk, och det är inte. Alltid lätt att förstå hur man ska ta sig an detta på rätt sätt. Detta var något personerna bakom Discipined Agile adresserade när de samlade alla agila metoder in i en gemensam verktygslåda. 2019 köpte PMI Disciplined Agile, DA. Nu pågår integrationen av DA i PMIs miljö, vilket innebär utbildning av utbildare, agila coacher och andra som kan föra ut kunskapen globalt.

Disciplined Agile har tagit fram en verktygslåda som hjälper projektledaren att välja rätt metod och teknik för rätt tillfälle. Verktygslådan innehåller både innehållsförteckning och manual. Detta för att vi snabbt och enkelt ska kunna skapa oss vårt föredragna sätt att arbete, kallat WoW (way of working). DA har utgått från det agila manifestot med dess principer och utökat detta för att kunna inkludera alla branscher, inte bara mjukvara. Med DA kommer ett antal nya certifieringar, som antagligen kommer integreras i PMIs tidigare utbud.

Vi kommer se och höra mycket om detta kommande åren. PMI har bland annat genom de olika chapters rekryterat personer som tidigt ska lära sig och kunna förmedla kunskap kring detta. PMI Sweden Chapter har valt Klas Skogmar som sin Disciplined Agile Champion. Här är en snabbintervju med Klas.

MGP: Varför tackade du ja till rollen som Disciplined Agile Champion?

KS: Jag var en av de första i världen som utbildade i PMI:s tidigare agila certifiering, PMI-ACP, och har varit engagerad i PMI lokalt och globalt på olika positioner i 10 års tid, så det kändes som en naturlig roll för mig att ta.

MGP: Vad fick du göra för att komma in och lära dig så mycket som möjligt kring ramverket?

KS: Jag fick gå en kurs i Las Vegas och har fått massor av resurser till mitt förfogande.

MGP: Hur kan du själv använda verktygslådan i ditt arbete?

KS: Disciplined Agile har en väldigt bred verktygslåda, vilket är en av dess största styrkor, så jag använder mig definitivt av de verktygen där jag kan.

MGP: Vad ser du som den viktigaste styrkan i Discipled Agile?

KS: Det är nog att sätten man rekommenderas applicera de agila arbetssätt anpassas efter den kontext man själv befinner sig i. Ett bolag med 1000 personer i tung industri kan inte jobba på samma sätt som ett litet 10-mannabolag som sysslar med mjukvara.

MGP: Kan du säga något om ditt WoW?

KS: Jag applicerar de verktyg som gör störst nytta för den situationen jag befinner mig i, precis som Disciplined Agile.

MGP: Hur kommer du och PMI Sweden chapter arbeta för att utbilda projektsverige?

KS: Jag kommer att erbjuda regelbundna webinars för att nå ut till så många som möjligt på så kort tid som möjligt.

/Mattias Georgson Petrén

Klas Skogmar visar hur Disciplined Agile rymmer välkända begrepp

Mattias Georgson Petrén och Klas Skogmar efter intervjun på Passion for Projects i Malmö