Som människor har vi två grundläggande saker som motiverar oss: vi vill undvika sådant som är dåligt, vi vill närma oss sådant som är bra. Dessutom tenderar vi att bättre minnas negativa incidenter (för att kunna undvika dem senare) – det är därför en taskig historik är så svår att skaka av sig. Vi är helt enkelt mer benägna att undvika fara än att söka möjligheter.

Vissa saker triggar undvikande impulser hos oss, sådant som vi kan uppleva som ett hot – t ex att uppleva något som orättvist, otryggt eller frihetskränkande. Tyvärr kan vi inte göra så mycket åt detta när impulsen väl kickat in – men vi kan göra försök att agera förebyggande. Vi kan som projekt- och förändringsledare välja att skapa strukturer som uppmuntrar vissa beteenden och förebygger andra.

Samtidigt: oavsett hur goda strukturer vi skapat kommer vi att peta på triggers när vi går in i en förändringsprocess. Folk får känslomässiga impulser och för vissa kommer det leda till reaktionen att undvika. Det skapas ett motstånd. Detta händer alltid. Faktiskt.

Så. Vi kan förebygga motstånd och vi kan hantera motstånd. Märk väl: motstånd, inte motståndare. Impulserna och känslorna är rörliga! De vaknar till, tonar ner, vi rationaliserar dem, sedan kommer en annan eller ny impuls. Vi är inte låsta och därmed inte heller ständigt en motståndare.

Glöm inte bort att som ledare involverad i en förändring har du vid någon tidpunkt fått hantera och övervinna även ditt eget motstånd. Det är lätt när man själv befinner sig långt fram i processen att bortse från att andra inte befinner sig där du är – det är också ditt jobb att gå tillbaka, hämta dem, ta dem med dig.

Så glöm inte att verkligen titta på det där gapet mellan vad du ser och vad de ser och planera ditt agerande utifrån det. Var befinner sig folk? Hur ska jag göra för att förstå och lösa upp motståndet utifrån deras perspektiv, inte mitt eget?

 

Johanna Fransson

Johanna Fransson

Projektledningskonsult

Med starkt fokus, ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. Johanna är en lugn, pålitlig och välstrukturerad projektledare som driver andra mot leverans samtidigt som hon själv behärskar både operativt djup och strategisk bredd i sitt arbete. Som god pedagog, workshopledare och föreläsare har hon lätt att engagera andra i arbetet mot en gemensam vision eller målbild. Hon är öppen och innovativ i metodval inom ramen för uppdraget och rutinerad i att sammanfoga olika viljor och perspektiv till en fungerande och tydlig lösning.