På Arkatay är referensbiblioteket centralt. Inte bara på vårt kontor eller i våra läsplattor, böckerna och teorierna är också högst närvarande i de vardagliga diskussionerna. De ramverk, idéer och kunskaper som läsningen ger oss hjälper oss att bygga ett bättre bolag och bättre tjänster. Här delar vi med oss av våra boktips – läsning som inspirerat, roat eller skakat om oss på ett eller annat sätt.

 

Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars veta allting om oss? – Lennart Hellsing

Boken som inspirerat Arkatay såväl som andra bolag världen över i arbetet med att strukturera om sina organisationer för att bli mer värdeskapande, responsiva och holistiska – ”teal”. En teal organization är självstyrande, holistisk (det engelska något svåröversatta begreppet wholeness är egentligen bättre) och syftesdriven. I boken förklarar den tidigare McKinsey-partnern Frederic Laloux sin idé om ett paradigmskifte inom organisation, visar på praktiska exempel och på vilka förutsättningar som krävs för framgång.

Otto Scharmer undervisar vid MIT och är upphovsman till Theory U – en process för att facilitera fram en möjlig bättre framtid. I moderna organisationer är vi traditionellt sett duktiga på att lära av det förgångna – här tränar vi oss istället i att lära av framtiden, att uppmärksamma de tecken som finns på möjlig utveckling till det bättre. Teorin används globalt för att bearbeta såväl stora samhällsutmaningar som personlig utveckling.

The Five Dysfunctions of a Team av Patrick Lencioni följer VD:n för bolaget Decision Tech genom en gruppdynamisk kris i ledningsgruppen som hotar hela bolaget. På vägen går ledarskapskonsulten Lencioni igenom The Five Dysfunctions, felfunktioner i den svenska översättningen, som typiskt uppstår i ett icke-fungerande team och vad du som ledare kan göra för att övervinna dem.

Leading Change av Harvardprofessorn John Kotter är den kanske mest kända av hans ganska många böcker om förändringsarbete. Lätt att ta till sig för att förstå förändringsledning med konkreta beskrivningar av hur du i åtta steg arbetar igenom en förändringsprocess. Om du undrar varför alla slänger sig med begreppet ”Sense of urgency” är det här du hittar svaret.

Nobelpristagaren och psykologen Daniel Kahneman skriver i ”Tänka, snabbt och långsamt” om tankevurpor och hur, och varför, vi resonerar och fattar beslut på det sätt som vi gör. Du får plötsligt syn på kognitiva bias, de psykologiska mönster och tankefällor som får vår subjektiva bild av världen av avvika från verkligheten och kan börja arbeta för att (kanske?) fatta bättre beslut.

Shawn Achor forskar och föreläser om lycka och positivt tänkande. Han höll ett vansinnigt populärt TED-talk som kan rekommenderas om du inte orkar läsa boken, men den är läsvärd. Boken bygger på sju principer för hur du kan förändra ditt mind-set och dina vanor för att upptäcka och ta tillvara möjligheter och få en lyckligare tillvaro – och forskningen visar att lycka föder framgång, inte tvärtom.

Stephen Coveys bok om sju goda vanor har ett par år på nacken men kallas å andra sidan för världens mest lästa ledarskapsbok. Fanns det en universitetskurs i Management- litteraturvetenskap vore denna troligtvis först på listan. Principerna syftar till att hjälpa dig förändra ditt eget beteende så att du realiserar mesta möjliga potential och effektivitet hos dig själv såväl som andra. Flera av vanorna har på djupet inspirerat våra egna arbetssätt och grundläggande spelregler.

Detta guldkorn från åttiotalet av Dr Eliyahu M. Goldratt har formen av en roman men kan betraktas som en form av handbok fokuserad på ständig förbättring inom produktionsindustrin. Här introducerade Goldratt sin Theory of Constraints – att alla system är låsta av sina begränsningar. Därför är det bästa du kan göra är att identifiera den allra viktigaste och anpassa övriga begränsningar efter denna. Ännu en bok på listan till kursen i Managementlitteraturvetenskap, fortfarande väl värd att läsa igenom.