Internationella standarder är viktiga verktyg för att möta både små och stora utmaningar, lokalt som globalt. Även de globala utmaningarna som är relaterade till hållbar utveckling kan ha stor nytta av internationella standarder. Detta är en av anledningarna till att flera av kollegorna hos Arkatay är engagerade inom SIS (Sveriges Institut för Standarder), och att Jonas Denvall arbetar just med standarder för global hållbar utveckling.

ISO har publicerat en guide för hur hållbarhetsfrågor skall integreras i samtliga ISO-leveranser. Den har just uppdaterats, och Jonas Denvall var en del av teamet som tog fram den nya revisionen.

ISO Guide 82, ”Guidelines for addressing sustainability in standards”, ger råd till standardutvecklare om hur de tar hänsyn till hållbarhetsfrågor vid utarbetande eller revidering av ISO-standarder. Den hjälper till att öka medvetenheten om utmaningarna för hållbar utveckling bland standardförfattare och ger dem en systematisk och konsekvent strategi för att identifiera och utvärdera hållbarhetsfaktorer som ingår i varje standardiseringsprojekt. Den ger också möjlighet att återspegla dessa faktorer i den slutliga överenskommelsen som arbetats fram.

Guiden har nu uppdaterats för att inkludera information om hur ISO-standarder kan stödja FN:s mål för hållbar utveckling – agenda 2030. Den ger också vägledning för att identifiera partnerskap med andra organisationer som skulle förbättra förmågan att integrera de globala målen i utarbetandet av ISO-standarder.

Jonas Denvall säger: ”ISO standarder är ett viktigt komplement till FN:s hållbarhetsagenda. FN:s överenskommelser är framförhandlade mellan stater. ISO standarder dokumenterar vägledning som är framtagna genom konsensus med betydligt fler intressenter inblandade. Exempelvis är såväl industrin som fack, konsumenter och ideella organisationer oftast involverade. Guide 82 ger även en konsensusbaserad definition av de komplexa begreppen hållbarhet och hållbar utveckling, något övriga god praxis ramverk kan luta sig mot.”

Den reviderade versionen av ISO Guide 82 är tillgänglig genom ISO Store (https://www.iso.org/standard/76561.html).