Det är aldrig ”bara ett IT-projekt”

För att en implementering av ett nytt eller uppdaterat affärssystem ska bli lyckad krävs förståelse för komplexiteten i organisationen, dess struktur och kultur. Ett affärssystemprojekt kombinerar i princip alltid tekniska leverabler med omfattande...