Tack Annika Isacsson från Decision Dynamics för en mycket bra utbildning. 

Inte mindre än sju kollegor på Arkatay är certifierade inom Jungian Type Index (JTI™), en modell med ursprung från C. G. Jungs typologi och utformad för att på ett konstruktivt sätt att ta tillvara på människors olikheter och skapa värdefulla samarbeten och hållbara resultat i såväl ledar- som teamutvecklingssammanhang.

På Arkatay fungerar vi ofta som stöd för organisationer, företag, individer och grupper som vill arbeta med förbättrad kommunikation, skaffa sig bättre verktyg för att lösa konflikter samt behöver hjälp med att utveckla tolerans och vill lära sig att förstå och respektera varandra och varandras olikheter. Vi tror på potentialen i att använda olikheter för att skapa konstruktiva och framgångsrika resultat, både individuellt och i grupper.

På Arkatay vet vi också att detta kräver att vi förstår olikheterna, accepterar dem och utnyttjar dem på ett konstruktivt sätt.  Konsten att bygga stark teamutveckling och ledarutveckling kräver med andra ord sitt svett. Det finns många risker för missförstånd och konflikter när olika människor ska arbeta tillsammans, men också möjligheter för att nå riktigt bra samarbeten och hållbara resultat.

Inte mindre än sju kollegor på Arkatay är certifierade inom den internationellt erkända modellen Jungian Type Index. JTI™ grundar sig på C. G. Jungs typologi och är konstruerad utifrån en individs preferenser inom fyra dimensioner:

  • Vart vi riktar vår uppmärksamhet för att få energi
  • Hur vi hanterar fakta  
  • På vilka grunder vi bedömer fakta 
  • Hur vi förhåller oss till omvärlden

Typologin handlar inte om att fastställa beteenden, egenskaper eller sanningar hos en individ utan ska ses som en möjlighet att bli mer medveten om vilka preferenser den enskilde har kopplat till de fyra dimensionerna. För ledare, projektledare, förändringsledare, utbildare, ledningsgrupper, projektgrupper, styrgrupper och medarbetare utgör JTI™ ett av flera bra verktyg för att skapa en medvetenhet kring olika stilar och preferenser samt upptäcka utvecklande, konstruktiva och framgångsrika samarbeten.

Vill du veta mer om hur du kan använda JTI för att arbeta med förbättrad kommunikation, skaffa dig bättre verktyg för att lösa konflikter eller behöver du hjälp med att utveckla tolerans och vill lära dig att förstå och respektera varandra och varandras olikheter? Välkommen att kontakta oss.