Arkatay erbjuder en distansutbildning inom världens största projektmetodik PRINCE2®. Vi utbildar i den 7:e utgåvan och i utbildningen certifierar du dig i både ® Foundation och ® Practitioner. Kursen hålls online och omfattar fem intensiva dagar med kvällsarbete, och efter kursen har du skrivit båda certifieringstesterna.

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments 2) är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England – samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL®. Det är en av de största projektmetodikcertifieringarna i världen med över 600 000 certifierade, varav cirka 250 000 certifierade som Practitioners.

PRINCE2® är en skalbar metodik som kan anpassas för små som stora projekt, där det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2® är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

Utbildningens mål

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2® Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2® Practitioner

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2®
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2®

 

Innehåll

Utbildningen spänner över fem dagar och innehåller bland annat följande moment:

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Tailoring
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Självstudier

Utbildningen är mycket intensiv. Före utbildningen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under utbildningsveckan förväntas kvällsarbete på 2-4 h/dag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset.

PRINCE2® Foundation är ett multiple choice-test med 60 frågor på 60 min där det krävs 55% rätt för att certifieras. PRINCE2® Practitioner tar 2,5 h och har 46 uppgifter om totalt 68 möjliga poäng, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva testet för Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2® Foundation.

Kursen hålls på antingen svenska eller engelska, men allt material, inklusive examen, är på engelska.

 

Examensgaranti

I händelse att kursdeltagaren inte klarar tentamensprovet med godkänt resultat vid sitt första tentamenstillfälle, erbjuder Arkatay deltagaren att delta i utbildningen ännu en gång utan kostnad, inklusive tentamensskrivning. Alternativt kan vi tillhandahålla en voucher från Peoplecert där PRINCE2-tentamen sker online. Denna garanti gäller ifall kursdeltagaren har genomfört samtliga angivna självstudieaktiviteter innan kursen, samt aktivt deltagit i kursen dag och kvällstid. För att använda garantin ska deltagaren kontakta training@arkatay.com senast en månad efter examen.

Kursanmälan

Datum och priser

Datum: 2024-06-10 – 2024-06-14

Omfattning: 5 dagar: 08:30-16:30 (31 timmar)

Plats: Distanskurs via Teams

Pris: 28 000 kr/deltagare (ex. moms)

Utbildare