Beskrivning

Arkatay erbjuder en 3-dagars grundläggande utbildning i lateralt ledarskap, för individer som verkar i komplexa organisationsmiljöer och som strävar efter att stärka sitt ledarskap samt förbättra sin förmåga att kommunicera och samarbeta. Utbildningen Leadership in Projects ger dig en fördjupning i att leda och förstå dig själv såväl som andra – i projekt eller i andra initiativ där du kanske inte alltid har alla förutsättningar eller tydliga mandat.

Förkunskapskrav: Minst tre års högskoleutbildning eller minst fem års arbetslivserfarenhet.

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du:

  • få en bättre förståelse för ditt eget beteende, hur det kan uppfattas av andra och hur du kan anpassa dig för att bli mer framgångsrik i en ledarroll
  • förstå vad som krävs för att tydligare definiera, planera och hantera din arbetsvardag för att bli mer effektiv
  • öka din förståelse för hur du kan använda kommunikativa verktyg för att bättre förstå och samverka med andra
  • lära dig verktyg och metoder för att skapa tillit och leda ett team, såväl i harmoni som genom utmaningar och konflikter

 

Pedagogisk metod

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Utbildningsmomenten inkluderar:

  • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
  • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
  • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
  • Individuella reflektionsövningar
  • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

Dag 1 – Jag:

Introduktion

Module 1: Självkännedom

Module 2: Personlig effektivitet

Dag 2 – Gruppen:

Module 3: Kommunikationsverktyg

Module 4: Gruppdynamik

Module 5: Att leda ett team

Dag 3 – Utmaningar:

Module 6: Att fatta beslut

Module 7: Hantera konflikter

Module 8: Samarbete i multikulturella och/eller virtuella team

Connecting the dots – din personliga utvecklingsplan

 

Självstudier

För att du ska nå utbildningsmålen krävs 2-3 timmars förberedelser och genomförande av ett personlighetstest online (Strength scope). Information gällande förberedelser kommer att skickas ut via mail innan kursstart. 

Datum och priser

2024-09-11 – 2024-09-13

Malmö, Gustav Adolfs Torg 43

3 dagar: 08:30-16:30 (21 timmar)
19 000 kr/deltagare (ex. moms)

Utbildare

Kursanmälan