Att driva ett projekt i en bransch man inte kan låter kanske som en stor utmaning, och visst finns det en del givna utmaningar, men med rätt inställning och en god dos av nyfikenhet kan det faktiskt vara en stor fördel. Det kan ge dig utrymme att fokusera på det du är bra på: att leda projektet framåt och se till att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats.

 

Rätt expert på rätt plats

Något som är viktigt att komma ihåg är att en projektledares expertis per automatik inte ligger i branschens specifika ämne, en projektledares expertis är att leda projektgruppen som i sin tur är experter på ämnet. Faran när man låter en tekniskt kunnig person, som inte kan projektledning, driva projektet är att man prioriterar ner projektledandet, vilket får stora konsekvenser för huruvida projektet lyckas eller inte. Det är därför oftast en fördel att ha en projektledare som till fullo fokuserar på just ledandet av projektet. Men man ska inte glömma att det underlättar om man som projektledare i okänd bransch gör sig nyfiken för branschen man verkar i och självklart måste man vara intresserad och engagerad i arbetet som utförs av ens projektmedlemmar.

En av Arkatays projektledningskonsulter, Ola Stensson, menar att det allra viktigaste för att lyckas som projektledare inom en okänd bransch är att omge sig med personer som besitter rätt kompetens och identifiera kompetenserna så fort som möjligt. Han menar också att genom att göra det blir det enklare att få hjälp och stöttning i de frågor där det råder osäkerhet. En annan projektledare, Katarina Reychman, håller med Ola och tycker att det är viktigt med tydliga roller inom teamet och att medlemmarna har god kompetens inom sin uppgift. Även projektledare Elin Tannér håller med och tycker dessutom att det är viktigt att visa att alla är betydelsefulla och att alla projektmedlemmars kunskap och bidrag är avgörande för att projektet ska lyckas.

 

Kommunikation, koordinering och kontroll

Katarina menar att projektledning till 90 % handlar om kommunikation och att det blir ännu viktigare när man befinner sig i en bransch man inte kan. Hon säger: “Fråga fråga fråga!” Då får man veta det man behöver. Dessutom, om man som projektledare redan har ställt de “dumma” frågorna, skapas en miljö där frågande uppmuntras, där andra också vågar fråga, något som faktiskt oftast undviks för att man inte vill framstå som att man inte har koll eller kunskap.

Elin anser att en projektledare, utöver att ha en förmåga att hantera människor och få olika personer att prata med varandra och samarbeta, måste vara lösningsfokuserad och ta beslut om vilka saker som kan lösas snabbt och effektivt och vilka som behöver läggas mer arbete på. Ola menar att som projektledare i en okänd bransch är det otroligt viktigt att vara trygg i sin yrkesroll och att ha en hög grad av noggrannhet, god framförhållning och att planera. “Det kan tyckas vara uppenbara saker men det är grundförutsättningar för att projekt ska lyckas”, säger han.

Att det går alldeles utmärkt att projektleda i en bransch man inte kan råder det inget tvivel om. Det är när personer gör det de är bäst på som ett projekt kan bli framgångsrikt, och en projektledare är bäst på projektledning. Med tydliga roller inom sitt team, medlemmar med god kompetens, mod att ställa alla förståelsefrågor som krävs och en hög grad av kommunikation är sannolikheten för framgång i projektet med andra ord mycket stor, oavsett tidigare erfarenhet inom branschen.