Känner du igen dig i den här situationen?

Du är chef och medlem i ledningsgruppen i ditt företag och ni har tagit beslut att investera i ett projekt med en budget på många miljoner. Syftet med projektet är att ta fram en ny version av en av företagets mest populära produkter, som börjar halka efter i den tekniska utvecklingen och därmed riskerar att tappa i försäljning. Du har tagit på dig rollen som beställare i projektet som anses vara kritiskt för att verksamheten ska klara av att leverera enligt strategin för de kommande åren.

I den situationen känner du säkert igen ett eller flera av följande citat:

  • Det är höga krav från VD:n och försäljningschefen att projektet ska vara genomfört före sommaren och leverera det som krävs för att produktionen av den nya modellen ska kunna starta under hösten.
  • Projektet är komplext och det behövs kompetenser från flera håll inom bolaget och även från experter hos de viktigaste leverantörerna.
  • Du har bestämt dig för att en av de anställda ska ansvara för att driva projektet. Personen i fråga drivande och intresserad men har inte drivit så här stora projekt tidigare.
  • Du vill vara extra noga att projektet drivs professionellt, exempelvis förstår och planerar för allt som ska levereras, arbetar proaktivt med risker och kommunicerar med alla berörda.
  • Din egen arbetsbörda är egentligen alldeles för hög och du tror inte att du kommer att klara av att lägga ned den tid som krävs för att du själv ska säkra att projektet leds på ett professionellt sätt.

Allt detta är vanliga situationer för chefer i verksamheter inte bara i Sverige utan i stora delar av världen.

Så du står inför följande:

  • För det första, du har rollen som beställare i projektet och därmed är du ansvarig för att projektets framgång – med stöd av övriga personer som du har utsett att vara del av projektets styrgrupp.