Email: mattias@arkatay.com
Telefon: +46 707 39 86 16

Ledarskap är ett ämne det skrivs spaltmeter om varje dag. Ändå är det många delar av ämnet som är okänt för flertalet. Det föranledde oss på Arkatay att samla vår kunskap och ta fram en utbildning i ämnet. Eftersom Arkatay arbetar med projekt blev det ickehierarkiska samt personliga ledarskapet grunden för kursen. Första kursen genomfördes i november med 12 deltagare med olika bakgrund.

Upplägg

Kursen börjar med jaget. För att bli en bra ledare behöver man förstå sig själv. Förmiddagen används för att man ska förstå sin personlighet, och eftermiddagen fokuserar mer på personlig effektivitet. Sedan fortsätter kursen med förståelse för gruppdynamik och många övningar i kommunikation i ytterligare två dagar. Vi knyter ihop säcken med en feedbacksession och personlig utvecklingsplan.

Röster från deltagarna

  • En mycket givande kurs som gav mig insikter både i hur jag kan utvecklas som person och som ledare.
  • Ett pedagogiskt och professionellt genomförande, rakt igenom! Kursledarna tycker jag verkligen ”walk the talk” i områdena som de berör. Kursupplägget känns välgenomtänkt och är relevant för ledare såväl som för alla oss som jobbar i en organisation med mycket mellanmänsklig kommunikation. Kursen har gett mig många aha-upplevelser, och jag har nu en lång lista med lärdomar som jag tar med mig rakt in i mi