Allmänna vilkor vid bokning och beställning

stefan_maria

Beställning och frågor om kursen:

E-post: training@arkatay.com
Telefon: 0703-18 19 99

 

Kurstider
För kurstider för just din kurs, se kursbekräftelsen.

 

Kursdokumentation
All kursdokumentation ingår i kursavgiften och delas ut vid kursstart.

 

Parkering
Allmänna, avgiftsbelagda parkeringar finns nära kurslokalen.

 

Hotell och resor
Hotellrum och resor bokas och bekostas av respektive kursdeltagare.

 

Avbeställning

Sker avbeställning av kurs tidigare än 4 veckor innan kursstart, krediteras kursavgiften. Vid avbeställning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning 2 veckor före kursstart eller senare, debiteras hela kursavgiften. Kursplatsen kan överlåtas till annan person utan extra kostnad. Vänligen observera att en avbokning alltid behöver bekräftas av Arkatay Consulting AB för att den ska vara giltig.

Mot uppvisande av sjukintyg kan bokad deltagare genomföra aktuell kurs vid senare kurstillfälle. Betalning kvarstår dock för det första bokade kurstillfället

 

Kursförändringar

Arkatay Consulting AB förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet ställa in kurs. Eventuellt inbetald kursavgift återbetalas eller kvarstår som betalning för kurs vid senare tillfälle.

 

Betalningsvillkor

Faktura utfärdas i samband med bokning, dock tidigast 6 veckor innan kursstart. Betalning skall vara Arkatay Consulting AB tillhanda fjorton (14) dagar innan kursstart. Priset är exklusive moms.
 

Upphovsrätt m m

Allt kursmateriell, såsom programutrustning, manualer etc som kunden får tillgång till i samband med kurs är skyddat enligt lagen om upphovsrätt, och får inte kopieras eller mångfaldigas i någon form.
 

Ansvar

Arkatay Consulting AB ansvarar inte för förlust av eller skada på kursdeltagares tillhörigheter eller för ev. indirekta kostnader (såsom förlorade arbetsintäkter) till följd av genomförda alternativt flyttade utbildningar

 

Telefonsamtal och meddelanden
Personer som behöver komma i kontakt med någon som går kurs, kan lämna meddelanden på telefon 046-540 02 60.

 

Kursutvärdering

Varje kursdeltagare ombeds också att efter varje avslutad kurs fylla i en kort kursutvärdering för att hjälpa oss bli bättre.

 

Språk
Vänligen observera att kurslitteraturen är på engelska.

Kontakta oss