Taggarkiv: tekniker

15 oktober
2015

Tips om mötesanteckningar

På följande blogginlägg finns lite tänkvärdheter angående den ädla konsten att skriva minutes of meeting: http://blog.cyberlis.com/2012/04/30/gotta-minutes.aspx, där man bland annat kan läsa följande: Bottom Line: get it in writing and have it accepted into the record by the attendees and you don’t have to worry about ambiguity in future.

läs mer
20 juni
2012

1-on-1 – ett kraftfullt verktyg även för projektledare

Det finns säkerligen lika många verktyg, metoder och processer inom ledarskap och projektledning som det finns tillfällen att applicera dem på. Vissa grandiosa och nästan skrämmande i sin spännvidd, andra enkla, lättförklarliga och redo att användas från första gången du hör talas om dem. Inte sällan tillhör de riktigt kraftfulla verktygen den senare kategorin och …

läs mer
13 juni
2012

Stakeholder management – hur hittar man intressenterna?

En viktig aktivitet som man ska göra så tidigt som möjligt i ett projekt är att identifiera intressenter. En intressent är någon som påverkas av eller påverkar projektet. Genom att kartlägga intressenter, så får man en lista på personer som kravställer projektet, eller som man behöver kommunicera löpande med. Det kan vara intressenter inom företaget, …

läs mer
29 maj
2012

Tekniker för att identifiera risker

Förutom PMBOK® Guide, så ger PMI ut ett antal andra publikationer, bland annat ”practice standards” som erbjuder riktlinjer för viktiga processer. Det finns bland annat en sådan för riskhantering, som erbjuder lite mer djuplodande innehåll kring riskhantering. 

läs mer
22 maj
2012

Pulsen – ett effektivt sätt att uppdatera status i projektet

Oavsett storlek på projekt finns ett behov av statusuppdateringar. Ett sätt att samla in status är att hålla korta möten med projektmedlemmarna. Ett namn på denna typ av möten som förekommer är Pulsen (eller Pulse meeting). Mötet skall vara kort, 10-30 minuter beroende på hur projektet är uppbyggt. 

läs mer

Kontakta oss