Taggarkiv: stakeholder management

13 juni
2013

Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. …

läs mer
04 december
2012

Hantera intressenternas förväntningar!

Intressenthantering (stakeholder management) är oerhört viktigt vid projektledning. Det är i princip två saker det handlar om: att ta emot intressenternas förväntningar och att sätta deras förväntningar. Båda är lika viktiga. 

läs mer
13 juni
2012

Stakeholder management – hur hittar man intressenterna?

En viktig aktivitet som man ska göra så tidigt som möjligt i ett projekt är att identifiera intressenter. En intressent är någon som påverkas av eller påverkar projektet. Genom att kartlägga intressenter, så får man en lista på personer som kravställer projektet, eller som man behöver kommunicera löpande med. Det kan vara intressenter inom företaget, …

läs mer

Kontakta oss