Taggarkiv: samarbete

03 oktober
2012

Reellt ledarskap i ett virtuellt team

Att leda ett team som är virtuellt, det vill säga tillfälligt eller permanent geografiskt utspritt, medför en del utmaningar och eftersom det är en allt vanligare situation kan det vara väl värt att fundera över hur dessa kan hanteras. Vi listar här några av aspekterna och föreslår angreppssätt. 

läs mer
10 september
2012

Är du lätt att jobba med?

Det finns många attraktiva personlighetsdrag och beteenden. Några av dessa används frekvent, kanske för ofta, i presentationer av den egna profilen. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver …

läs mer
11 maj
2012

Erfarenhetsutbyte över gränserna

Ibland kan jag ha lite för stort fokus på den organisation jag arbetar i eller utför uppdrag åt. Detta får till följd att gränserna för var jag letar svar på problem och utmaningar blir allt för snäva. Tanken på de unika förutsättningarna i organisationen får företräde framför likheterna med andra aktörer i samma bransch, andra …

läs mer

Kontakta oss