Taggarkiv: riskhantering

14 mars
2013

Effektiva riskworkshops

Här är ett förslag på hur man kan arbeta effektivt för att få upp så många risker som möjligt på bordet på så kort tid som möjligt. Utgå från konsekvenserna – inte riskerna Be deltagarna lista konsekvenser som inte får inträffa Dela upp konsekvenser i en grupp för levaransen, och en för resultatet Gruppera konsekvenser, …

läs mer
29 maj
2012

Tekniker för att identifiera risker

Förutom PMBOK® Guide, så ger PMI ut ett antal andra publikationer, bland annat ”practice standards” som erbjuder riktlinjer för viktiga processer. Det finns bland annat en sådan för riskhantering, som erbjuder lite mer djuplodande innehåll kring riskhantering. 

läs mer
15 maj
2012

Kartlägg alla antaganden

Finns det outtalade antaganden i ditt projekt? För några år sedan fick jag höra uttrycket: Assumptions is the mother of all fuckups Och jag kan bara hålla med. Projektledare antar att de ska få vissa resurser, att beställarna ska finnas tillgängliga, att leverantörer ska leverera i tid och massor av annat. Och när det inte …

läs mer
06 maj
2012

Riskprojekt i projektportföljen

Mäter ni om ett projekt är lyckat på uppfyllelse av tid, omfattning och kostnad? Har ni några högriskprojekt i er organisation? I så fall borde ni fundera över er portföljstrategi. Riskprojekt bör inte bedömas på samma sätt som andra projekt. Om en projektledare misslyckas leverera till ett visst datum och till en viss kostnad, men …

läs mer

Kontakta oss