Taggarkiv: lessons learned

07 maj
2012

Lessons Applied

På en presentation hörde jag talas om ett företag som hade börjat med ”Lessons Applied”, där varje projekt tvingades läsa igenom minst tre tidigare projektutvärderingar och sammanställa vad det innebar för det egna projektet. Prince2 kräver också att man på ett tidigt stadie lär sig från andra projekt och sammanställer det (i en ”lessons log”).

läs mer
27 april
2012

Lessons Learned

De flesta organisationer har tyvärr svårt att lära av sina misstag. En del misstag upprepas vid varje projekt, andra kommer i tre- till femårscykler. En anledning till detta är att det brister ilessons learned-processerna inom organisationen. Ofta görs det inte lessons learned på grund av tidsbrist, verklig eller upplevd, och i de fall de görs …

läs mer

Kontakta oss