Taggarkiv: kpi

18 november
2015

Hur förväntar vi oss att våra KPIer skall bete sig och vad gör vi om de går åt fel håll?

De flesta större organisationer har etablerade mätningar för att styra verksamheten och för att få tidiga indikationer på att någon variabel är på väg åt fel håll. Det är nästan undantagslöst en angelägenhet för den högre ledningen att komma överens om ett antal mätningar vars resultat man sedan håller folk ansvariga för och baserar utfallet …

läs mer
18 december
2012

Gemensam bild av verkligheten

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projektet som med yttre intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och …

läs mer

Kontakta oss