Taggarkiv: kommunikation

26 mars
2014

Vad ska man med en WBS till?

En WBS används för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt kommunicera omfattningen av hela projektet till olika intressenter. Det är också ett verktyg för att följa upp och rapportera status i projektet. Eftersom olika intressenter kan vilja ha olika vyer av projektet, så kan man ibland behöva olika sorters WBS:er. Man skulle kunna …

läs mer
04 december
2012

Hantera intressenternas förväntningar!

Intressenthantering (stakeholder management) är oerhört viktigt vid projektledning. Det är i princip två saker det handlar om: att ta emot intressenternas förväntningar och att sätta deras förväntningar. Båda är lika viktiga. 

läs mer
03 oktober
2012

Reellt ledarskap i ett virtuellt team

Att leda ett team som är virtuellt, det vill säga tillfälligt eller permanent geografiskt utspritt, medför en del utmaningar och eftersom det är en allt vanligare situation kan det vara väl värt att fundera över hur dessa kan hanteras. Vi listar här några av aspekterna och föreslår angreppssätt. 

läs mer
10 september
2012

Är du lätt att jobba med?

Det finns många attraktiva personlighetsdrag och beteenden. Några av dessa används frekvent, kanske för ofta, i presentationer av den egna profilen. Oavsett om det är på ett CV, i en arbets- eller uppdragsansökan eller vid en muntlig presentation så saknas sällan formuleringar som ”drivande”, ”självgående”, ”stor social förmåga” och ”duktig kommunikatör” när en projektledare beskriver …

läs mer
07 juni
2012

Att använda e-post som projektledare

Här är lite tips som vi på Arkatay sammanställt om saker man bör tänka på när man skickar e-post som projektledare: Rubrikerna: Säkerställ at rubrikerna på dina e-post är relevanta, så att de är lätta att hitta i efterhand och tydligt beskriver innehållet Fokus: Undvik e-post-hydran, där man har många olika skilda ämnen i samma …

läs mer

Kontakta oss