Taggarkiv: intressenthantering

13 juni
2013

Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. …

läs mer
04 december
2012

Hantera intressenternas förväntningar!

Intressenthantering (stakeholder management) är oerhört viktigt vid projektledning. Det är i princip två saker det handlar om: att ta emot intressenternas förväntningar och att sätta deras förväntningar. Båda är lika viktiga. 

läs mer
29 augusti
2012

Coachande förhållningssätt

Som projektledare är det bra att ha ett coachande förhållningssätt till sin grupp. Det innebär att man inte löser alla problem åt gruppen, utan att man istället genom kraftfulla frågor låter gruppen komma fram till en lösning. Fördelen är att gruppen blir mer engagerad och de får en bättre bild av målen och sätten att …

läs mer
13 juni
2012

Stakeholder management – hur hittar man intressenterna?

En viktig aktivitet som man ska göra så tidigt som möjligt i ett projekt är att identifiera intressenter. En intressent är någon som påverkas av eller påverkar projektet. Genom att kartlägga intressenter, så får man en lista på personer som kravställer projektet, eller som man behöver kommunicera löpande med. Det kan vara intressenter inom företaget, …

läs mer
07 juni
2012

Att använda e-post som projektledare

Här är lite tips som vi på Arkatay sammanställt om saker man bör tänka på när man skickar e-post som projektledare: Rubrikerna: Säkerställ at rubrikerna på dina e-post är relevanta, så att de är lätta att hitta i efterhand och tydligt beskriver innehållet Fokus: Undvik e-post-hydran, där man har många olika skilda ämnen i samma …

läs mer

Kontakta oss