Internationell god praxis för projektledning

2017-04-18

God praxisFRUKOSTSEMINARIUM 

Datum: 10 maj 2017
Tid: 7.30 frukost, 8.00 – 9.00 presentation
Värd: Arkatay Consulting
Plats: Södra promenaden 53, Malmö

 
Vi kommer under seminariet att prata om internationell god praxis för
projektledning och hur standarderna och ramverken hänger ihop – och
kompletterar varandra.
 
 
För anmälan och mer information, kontakta Jan Raaschou via mail
jan@arkatay.com eller telefon 0721-616971.
 
Intresserad? Anmäl dig direkt, vi har ett begränsat antal platser.

Latest news from Arkatay

Kontakta oss