Klas Skogmar

Kontakta

Projektledningskonsult och partner

Klas Skogmar är en PMP-certifierad projektledare som har arbetat med alla delar av utvecklingsprocessen för mjukvaroprojekt – från idé till portföljhantering, projektledning, överlämning och underhåll av lösningarna. Klas har erfarenhet från många projektmetodiker, som t.ex. PROPS, PPS, Pejl och PRINCE2. Dessutom har Klas högsta certifieringen i ITIL version 2 (Service Manager) version 3 (ITIL Expert).

 

Sedan våren 2009 har Klas hållit i kurser för Arkatay, och har sedan dess utbildat flera hundra personer i olika ämnen som PMP, ITIL, Scrum och PMI-ACP. Klas håller regelbundet seminarier och föredrag för stora publiker i olika sammanhang. 

 

Klas är partner och vice VD i Arkatay Consulting sedan november 2009, och har varit tillförordnad VD under ett halvår 2010. Klas har för närvarande ansvar för thought leadership inom Arkatay. Klas är en energisk och social entreprenör, med strategier och visioner i centrum.

 

Sedan 2012 sitter Klas i PMI Sweden Chapters styrelse, och sedan våren 2013 är Klas med i ISO-standardiseringen av projekt, program och portfölj genom det svenska standardiseringsorganet SIS.

 

Som konsult har Klas erfarenhet av stora organisationer som IKEA IT, Sony Ericsson IT, Försäkringskassan IT, Ikano IT och Tetra Pak. Klas har arbetat som projektledare i framför allt förstudier och förändringsprojekt, och har bl.a. varit med om att ta fram portföljprocesser, nyckeltal och olika typer av effektiviseringar av projektarbete.

Certificerad

  • Project Management Professional (PMP)
  • ITIL Expert
  • ITIL Service Manager
  • Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)
  • Scrum Master
  • PRINCE2 Practitioner (P2RP)
  • ICF diploma in Coaching
  • ITIL Service Strategy
  • ITIL Foundation v3

Kontakta Klas Skogmar

klas_skogmar_bw_102x102