Fairooz Tamimi

Kontakta

Projektledningskonsult

Fairooz är en certifierad Project Management Professional (PMP) och  PRINCE2 Practitioner med internationell erfarenhet. Hennes passion är projekt, processer och förändring. Fairooz är bra på att etablera nya strukturer såväl som på att förbättra befintliga. Hon älskar utmaningar och att arbeta under press. Hennes motiverande sätt och resultatorienterade fokus är det som gör att Fairooz leder projektteam till efterfrågade resultat.

Certificerad

  • Project Management Professional (PMP)
  • PRINCE2 Practitioner

Kontakta Fairooz Tamimi

Fairooz Tamimi