Vi förbättrar projekthantering
och hjälper er till projektframgång

icon-chess
Utveckla er projektmognad

Målet med hela vår verksamhet är att våra kunder ska lyckas med sina projekt. För att förbättra er projekthantering och därmed öka er projektmognad hjälper vi er på flera nivåer – från portföljnivå hela vägen ner till enskilda projektaktiviteter.

icon-board-2
Effektiv kompetensutveckling

Vi erbjuder kurser inom projektledning och projektmetodiker. Vi utbildar och coachar våra kunder och hjälper dem att bli mer effektiva. Våra kurser riktar sig till alla som arbetar med projekt – projektledare, beställare, sponsorer, projektmedlemmar och övriga stakeholders.

icon-man-2
Ledning av projekt

På Arkatay ser vi projektledning som en unik kompetens, en egen profession, som kräver såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet. En duktig projektledare behöver vara en god ledare, coach och mentor, och samtidigt ha både djup och bred kompetens inom processer, metodiker och verktyg.

Kontakta oss