Kursanmälan

 • *
 • Avbryt

Våra kurser

Aktuella kurser
mån - fre 09 - 13Okt 2017

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 14 - 16Nov 2017

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

tis - tor 28 - 30Nov 2017

PMP® Exam Prep

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 30 - 01Jan - Feb 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 06 - 08Feb 2018

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

mån - fre 12 - 16Feb 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 10 - 12Apr 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

tis - tor 17 - 19Apr 2018

Project Management in Practice Malmo

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken Prince2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practicies som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

   

  .

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management – Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.


För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

mån - fre 23 - 27Apr 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

tis - tor 13 - 15Nov 2018

PMP® Exam Prep Malmo

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

3 dagar
15 000 kr / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden – helfart eller intensivkurs: 

 

PMP® EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars PMP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

PMP® EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En PMP®-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 


Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
“För mig har kursen inneburit att jag nu har lättare för att se helheten i vad som utgör min profession, jag har befäst mina sedan tidigare existerande kunskaper, och jag känner mig därmed överlag som en säkrare projektledare. Ett av huvudsyftena med kursen är att ge deltagarna förutsättningarna inför att ta en PMP<sup>®</sup>-certifiering. Nu efter att ha genomfört kursen känner jag mig självsäker på att klara PMI<sup>®</sup>s certifieringstester.”
Pär Danielsson
Product Director, Simulation & Training platform
BAE Systems, C-ITS AB

mån - fre 19 - 23Nov 2018

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition Malmo

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2. I kursen certifierar ni er i både PRINCE2 Foundation och PRINCE2 Practitioner.

5 dagar
26 000 KR / deltagare
(exklusive moms)
Kontakta

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2 är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2 Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2 Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2 Foundation-certifiering
 • PRINCE2 Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2 Foundation är ett multiple choice-test med 75 frågor på 60 min och där det krävs 50% rätt för att klara det. PRINCE2 Practitioner tar 2,5 h och har 8 uppgifter med 10 frågor på varje, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2 Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2 Foundation.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.


Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.

« Tidigare datum Senare datum »
PMP® Exam Prep
Kontakta

PMP® Exam Prep

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Project Management Professional (PMP)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. PMP® är den mest erkända internationella certifieringen av projektledare och kräver dokumenterad erfarenhet.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMP®-examen och bli en certifierad Project Management Professional®
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

Kursen är tre intensiva dagar, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering. Kursen kräver förberedelser och arbete efter kursen. För att ta certifieringen tillkommer en kostnad på 555 USD (drygt 3 500 kr). 

 

Från PMI®s hemsida kan du ladda ner PMP Handbook, som innehåller allt du behöver veta för att anmäla dig, boka examenstillfälle m.m.

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
5 dagar
08:30—16:30
35 timmar
20 500 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €465 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org
Anmäl
Project Management in Practice
Kontakta

Project Management in Practice

Arkatay erbjuder en praktiskt orienterad utbildning som vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området.

 

Utbildningen vänder sig till personer som vill utvecklas inom projektledning, men som har ingen eller begränsad kompetens inom området. 

 

Förkunskapskrav:

 1. Minst tre års högskoleutbildning; eller
 2. Minst fem års arbetslivserfarenhet

 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren:

 • kunna leda enkla projekt i deltagarens organisation,
 • förstå grunderna i och kunna applicera projektmetodiken PRINCE2, och kunna använda metodikens mallar och verktyg,
 • vara allmänbildad kring vilka olika kompetensområden och rekommenderade best practices som finns inom projektledning och ha en förståelse för personliga utvecklingsområden,
 • vara bekant med en global nomenklatur för projektledning enligt PMBOK® Guide och ISO 21500,
 • blivit introducerad för valbara kommande certifieringar såsom PRINCE2 Foundation, PMI® Certified Associate in Project Management (CAPM)® och PMI® Project Management Professional (PMP)®.

 

Pedagogisk metod

Utbildningens teoretiska ramverk är uppbyggd från tre hörnpelare:

 1. PMBOK® Guide, en global standard och ett ramverk för projektledning framtagen av Project Management Institute
 2. ISO 21500, en vägledande standard för projektledning framtagen av International Standards Organisation
 3. PRINCE2, en av världens mest använda projektmodeller, framtagen av brittiska Office of Government Commerce. Den definierar hur man praktiskt leder och genomför projekt.

 

Utbildningen är scenariobaserad. Inför kurstillfället kommer deltagarna att få ett verklighetsbaserat case, beskrivet på ca 3-5 sidor. Flertalet övningar under utbildningen kommer att utgå från detta scenario.

 

Utbildningen varvar omväxlande utbildningsmetod enligt teorierna för accelererade inlärningstekniker. Kursmomenten inkluderar:

 • Klassrumsföreläsning med visuella hjälpmedel
 • Pedagogiska övningar där kursdeltagarna får applicera teoretiska begrepp
 • Diskussionsövningar för att knyta teoretiska begrepp till kursdeltagarnas vardag
 • Individuella reflexionsövningar
 • Gemensam repetition med visuella övningar

 

Innehåll

Utbildningen spänner över tre dagar och delas upp i följande moduler:

 • Dag 1:
  • Introduction
  • Project Management Framework
  • Module 3: Stakeholder Management
  • Module 4: Scope Management
 • Dag 2:
  • Module 5: Time Management
  • Module 6: Cost Management
  • Module 7: Human Resource Management
  • Module 8: Quality, Communications, Procurement
 • Dag 3:
  • Module 9: Risk Management
  • Module 10: Integration Management - Executing, Monitoring, Controlling
  • Module 11: Prince2, Best Practices & Tools
  • Module 12: Recommendations and further studies

 

Självstudier

För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
För att deltagarna ska nå utbildningsmålen krävs självstudier. Arkatay rekommenderar som ett minimum 10 timmar självstudier både före och efter kursen.
Anmäl
Leading SAFe® 4.0 Exam Prep
Kontakta

Leading SAFe® 4.0 Exam Prep

 Arkatay offers a two-day SAFe certification course that will show you how to successfully scale Agile principals across your organization by utilizing Lean thinking practices and Product Development Flow techniques. 

 

 WHO -  you and anyone who wants to learn how to deliver value from Agile teams working together.

 WHY - world of product delivery is changing and we need to adapt.

WHAT - proven, experience based, method for product delivery of Scaled Agile.

HOW - upbeat, workshop, hands on delivery led by Michael Nir - renowned  keynote presenter and facilitator.

 

 In this SAFe Certification Course You will learn

 • How to lead an enterprise Agile transformation;
 • To apply Lean thinking techniques at the Team, Program and Portfolio levels;
 • To apply Lean, Agile and Product Development Flow principles to improve productivity, employee engagement, time to market and quality;
 • How to infuse Agile into your entire organization – not just your IT department;
 • How to create Agile Release Trains that align the efforts of Agile and non-Agile teams to create greater stakeholder value;
 • To encourage collaboration across all the layers of your organization to enable teams to deliver complex cross-functional features in 10-12 week increment;
 • To improve the communication and focus of your organization’s Agile implementation;

 

Note! Upon taking the two-day Scaled Agile Framework Course, you are eligible to complete the SAFe certification exam to earn your SAFe Agilist (SA) certification. The cost of the exam is included in your course tuition. 

 

About the trainer

Michael Nir - President of Sapir Consulting US LLC - PMP, Scaled Agile Consultant - has been helping organizations overcome business challenges and achieve their potential for over 16 years. He is passionate about Gestalt theory and practice, which complements his civil and industrial engineering background (M.Sc. and B.Sc.) and contributes to his understanding of individual and team dynamics in business. Michael has authored best-sellers on Influencing, Agile, Teams, and Leadership. His experience includes significant know-how in the telecoms, hi-tech, banking, R&D environments and petrochemical and infrastructure industries. He develops creative and innovative solutions in Agile project and product management, process improvement, leadership, and team building.

Michael has presented in North America, Europe and Asia.

For a recent list of speaking and presentation engagements: https://sapir-cs.com/michael-nir/

Datum och priser
2 days
08:30—16:30
14 timmar
12 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
SAFe certification exam is included in the price.

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition
Kontakta

PRINCE2® Practitioner – 2017 edition

**
OBS prishöjning från och med kurstillfället med start 2017-10-09. Boka din utbildning före 2017-08-31 och få en plats för det gamla priset, 22 000 kr ex moms.
**

Arkatay erbjuder nu en kurs inom världens största projektmetodik PRINCE2®. I kursen certifierar ni er i både ® Foundation och ® Practitioner. Kursen är på fem intensiva dagar med kvällsarbete, och efter kursen har man skrivit båda certifieringarna. 

 

PRINCE2® (Projects in Controlled Environments 2) är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England – samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL®. PRINCE2® är en av de största projektmetodikcertifieringarna i världen med över 600 000 certifierade, varav cirka 250 000 certifierade som PRINCE2® practitioners.

 

PRINCE2 är en skalbar metodik, och kan anpassas för små som stora projekt. Det är ett tydligt definierat ramverk med roller, ansvar, principer och processer som är lätta att ta till sig. PRINCE2® är öppet, flexibelt och växer snabbt. I vissa länder som England och Danmark är det nästan obligatoriskt som projektledare, på grund av krav från offentlig sektor.

 

KURSMÅL

Primära mål med kursen är:

 • Att bli certifierad PRINCE2® Foundation
 • Att bli certifierad PRINCE2® Practitioner

 

Sekundära mål med kursen är:

 • Att lära sig PRINCE2®
 • Att lära av andra kursdeltagare
 • Att kunna applicera PRINCE2®

 

INNEHÅLL

Bland annat följande innehåll kommer att ingå i kursen: 

 • Översikt
 • Principer
 • Teman
 • Processer
 • Tailoring
 • Förberedelser för certifiering
 • Testprov
 • PRINCE2® Foundation-certifiering
 • PRINCE2® Practitioner-certifiering

 

Innan kursen behöver förberedelsematerial läsas igenom, vilket kräver cirka 10-20 h. Under kursen är det kvällsarbete på 2-4 h/kursdag. Certifieringarna görs på plats och ingår i kurspriset. PRINCE2® Foundation är ett multiple choice-test med 60 frågor på 60 min och där det krävs 55% rätt för att klara det. PRINCE2® Practitioner tar 2,5 h och har 46 uppgifter totalt 68 möjligapoäng, där det krävs 55% rätt för att bli godkänd. På denna certifiering får man ha boken med sig. För att skriva PRINCE2® Practitioner måste man vara godkänd på PRINCE2® Foundation.

 

Kursen hålls på svenska. Allt matieral, inklusive examen, är på engelska

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved. The Accredited Training Organization logo  is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of Axelos Limited. All rights reserved.

Datum och priser
5 dagar
08.30 - 16.30
32 timmar
22 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Kursen är mycket intensiv. För att vara redo inför examineringarna behövs ca 10 - 20 timmars förberedelser inför kurstillfället, samt under kursen självstudier på cirka 2 - 4 timmar per kväll.
Anmäl
PMI-ACP® Exam Prep
Kontakta

PMI-ACP® Exam Prep

Arkatay erbjuder en intensiv examensförberedande kurs riktad mot examinering enligt Project Management Institutes (PMI)® agila certifiering - PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. Certifieringen är metodneutral, även om flera olika metoder, som t.ex. Scrum, XP och Kanban berörs. Fokus ligger istället på de agila principer som ligger till grund för samtliga agila metoder.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på PMI-ACP®-examen och bli en Agile Certified Professional®
 • Lära sig agil teori, verktyg och best practices
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

PMI-ACP® EXAM PREP COURSE (2 DAGAR)

En intensiv 2-dagars PMI-ACP®-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering. Kursen hålls internt hos företag och skräddarsys på begäran. Ett vanligt upplägg är att göra den som en 1-dags påbyggnadskurs för de som redan tagit en Scrum Master-certifiering.

Datum och priser
2 dagar
08:30–16.30
14 timmar
12 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €415 att ta examen som PMI<sup>®</sup> ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org

CAPM® Exam Prep
Kontakta

CAPM® Exam Prep

Arkatay erbjuder en förberedande Exam Prep-kurs för att certifiera dig som Certified Associate in Project Management (CAPM)®. Kursen ger dig god överblick av de olika kunskapsområdena och processerna och förbereder dig för testet som hålls av Project Management Institute (PMI)®. CAPM<sup>®</sup> är den mest erkända internationella certifieringen av juniora projektledare och passar dig som är i början av din karriär som projektledare.

 

Efter deltagande i kursen och utförda självstudier ska kursdeltagaren:

 • Bli godkänd på CAPM<sup>®</sup>-examen och bli Certified Associate in Project Management<sup>®</sup>
 • Lära sig projektledningsverktyg och -tekniker
 • Identifiera starka och svaga kunskapsområden inför fortsatt utveckling och studier i projektledning

 

För att kursen ska passa fler erbjuder Arkatay två olika utföranden - helfart eller intensivkurs: 

 

CAPM EXAM PREP COURSE EXPRESS (3 DAGAR)

En intensiv 3-dagars CAPM<sup>®</sup>-kurs, 7 timmar per dag. Det här kursupplägget passar dig som gärna tar in mycket ny kunskap på en gång och som snabbt vill ta din certifiering.

 

CAPM EXAM PREP COURSE (5 DAGAR)

En CAPM<sup>®</sup>-kurs under en hel vecka, 7 timmar per dag. Det här upplägget passar dig som vill ha gott om tid på dig att ta in och befästa all kunskap som krävs för att klara certifieringen. 

Datum och priser
3 dagar
08:30—16:30
21 timmar
15 000 kr
/deltagare
(exklusive moms)
5 dagar
08:30—16:30
35 timmar
20 500 kr
/deltagare
(exklusive moms)
Certifieringen ingår inte i kurspriset. Det kostar f.n. €250 att ta examen som PMI ansvarar för. Anmälan och registrering görs via www.pmi.org

Kontakta oss