Kategori: Tekniker

15 oktober
2015

Tips om mötesanteckningar

På följande blogginlägg finns lite tänkvärdheter angående den ädla konsten att skriva minutes of meeting: http://blog.cyberlis.com/2012/04/30/gotta-minutes.aspx, där man bland annat kan läsa följande: Bottom Line: get it in writing and have it accepted into the record by the attendees and you don’t have to worry about ambiguity in future.

läs mer
15 september
2015

Gör intressenthantering till något dubbelriktat

De flesta duktiga projektledare som jag känner och har arbetat tillsammans med fäster väldigt stor vikt vid intressenthantering. Man planerar för det, lägger ner tid på att identifiera möjliga intressenter, analysera dem, skapa en strategi för att hantera dem och följer upp arbetet kontinuerligt. Utifrån detta får man en bra bild över vem man från …

läs mer
15 augusti
2015

Lyckas leda förändring!

Projektledning innebär allt som oftast att förändra, att se till att något görs annorlunda imorgon än idag av en grupp människor, t ex medarbetarna på en arbetsplats. Antigen för att de själva vill det, eller för att andra vill det. Det finns flera undersökningar som visar att förändringsarbete i företag och organisationer ofta inte når …

läs mer
15 juni
2015

Projektuppstart

Nu har du fått ditt projekt och din projektbeställare är eld och lågor och vill att det här projektet skall komma igång, nu nu NU! Har du fått en uttömmande projektbeställning? Eller fick du skriva den själv? Din projektbeställning är din första analys av läget. Den visar vilken viktigt information som finns och vilken information …

läs mer
26 mars
2014

Vad ska man med en WBS till?

En WBS används för att på ett enkelt, tydligt och överskådligt sätt kommunicera omfattningen av hela projektet till olika intressenter. Det är också ett verktyg för att följa upp och rapportera status i projektet. Eftersom olika intressenter kan vilja ha olika vyer av projektet, så kan man ibland behöva olika sorters WBS:er. Man skulle kunna …

läs mer

Kontakta oss