Kategori: Projektkontor

15 juli
2015

Det affärsdrivna projektkontoret

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt för många projektkontor läggs ner efter bara något/några år. (25% efter 1 år, 50% efter 2år, 75% efter 4 år) En undersökning gjord av Mark Price Perry på BOT International 2007 visade att ett framgångsrikt projektkontor: Har tydliga och mätbara mål. Fokuserar på affärsnytta och hastighet medan mindre framgångsrika …

läs mer
09 februari
2015

En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute). I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt …

läs mer
13 juni
2013

Definition av intressent (stakeholder)

Det är en liten nyansskillnad i definitionerna av en intressent i PMBOK® Guide, 5th edition och ISO 21500 för projektledning. Båda definitionerna definierar en intressent som någon som kan påverka, bli påverkad eller upplever sig som påverkad (”affect, be affected by, or perceive itself to be affected”) av projektet. Skillnaden ligger i vad ”någon” är. …

läs mer
20 januari
2013

Resurshantering i matrisorganisationer

Beroende på projektets art och hur organisationen där projektet bedrivs ser ut varierar också behovet av resurshantering. Detta inlägg är avsett att ge idéer kring hur en strukturerad resurshantering kan se ut i en större organisation med många pågående projekt. 

läs mer
18 december
2012

Gemensam bild av verkligheten

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projektet som med yttre intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och …

läs mer

Kontakta oss