Kategori: Portföljhantering

26 augusti
2015

Rapport från 6th International Plenary on ISO/TC258 on Project, Programme and Portfolio Management in Toronto.

Denna vecka är Arkatay på plats i Toronto som en del av den internationella grupp som utvecklar ISO-standarder inom projekt-, program- och portföljområdet. För alla projektintresserade kan det vara värdefullt att få en överblick av vilket arbete som pågår och vilka standarder som förväntas publiceras de kommande åren. Denna rapport gör ett försök att ge …

läs mer
09 februari
2015

En ny standard för projektportföljshantering har fötts

Denna vecka var det ISO-standardiseringsmöte i Wien för projekt-, program- och portföljförhantering. År 2013 publicerades ISO-standarden för projektledning, ISO 21 500. Denna standard antogs globalt, och har byggts på PMBOK® Guide från PMI (Project Management Institute). I fredags var det en omröstning för att publicera nästa standard i familjen, ISO 21 502 för projektportföljhantering (formellt …

läs mer
03 maj
2014

Business case under osäkerhet

Beslutsfattande blir allt viktigare för att företag ska kunna hävda sig på en globaliserad och konkurrensutsatt marknad som dessutom förändras i snabb takt. Beslut om den framtida verksamheten handlar i allt större omfattning om att välja rätt projekt. Men det är svårt att fatta beslut under osäkerhet, särskilt när det är svårt att konkretisera och …

läs mer
20 januari
2013

Resurshantering i matrisorganisationer

Beroende på projektets art och hur organisationen där projektet bedrivs ser ut varierar också behovet av resurshantering. Detta inlägg är avsett att ge idéer kring hur en strukturerad resurshantering kan se ut i en större organisation med många pågående projekt. 

läs mer
18 december
2012

Gemensam bild av verkligheten

Nyckeltal och andra mätetal används med fördel i kommunikationen såväl inom projektet som med yttre intressenter. Genom att välja ut och förankra dessa i ett tidigt skede skapas förutsättningar för att alla delar samma bild av projektets status. På så sätt bidrar väldefinierade nyckeltal och mätetal till att beslut kan fattas baserade på fakta och …

läs mer

Kontakta oss