Kategori: Feature

15 september
2015

Gör intressenthantering till något dubbelriktat

De flesta duktiga projektledare som jag känner och har arbetat tillsammans med fäster väldigt stor vikt vid intressenthantering. Man planerar för det, lägger ner tid på att identifiera möjliga intressenter, analysera dem, skapa en strategi för att hantera dem och följer upp arbetet kontinuerligt. Utifrån detta får man en bra bild över vem man från …

läs mer
15 augusti
2015

Lyckas leda förändring!

Projektledning innebär allt som oftast att förändra, att se till att något görs annorlunda imorgon än idag av en grupp människor, t ex medarbetarna på en arbetsplats. Antigen för att de själva vill det, eller för att andra vill det. Det finns flera undersökningar som visar att förändringsarbete i företag och organisationer ofta inte når …

läs mer
15 juli
2015

Det affärsdrivna projektkontoret

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt för många projektkontor läggs ner efter bara något/några år. (25% efter 1 år, 50% efter 2år, 75% efter 4 år) En undersökning gjord av Mark Price Perry på BOT International 2007 visade att ett framgångsrikt projektkontor: Har tydliga och mätbara mål. Fokuserar på affärsnytta och hastighet medan mindre framgångsrika …

läs mer
28 juni
2012

Introduktion till PMI®, PMP® och PMBOK Guide®

Detta är en snabbguide till den kunskapsmassa som man behöver behärska för att examineras som Project Management Professional (PMP®) eller Certified Associate in Project Management (CAPM®). Eftersom examinationen är på engelska har vi valt att ibland behålla de engelska benämningarna, alternativt skriva ut såväl den engelska benämningen som en svensk översättning. 

läs mer
14 maj
2012

Praktisk erfarenhet av projektledning

Jag pratade med en mycket senior projektledare som varit projektledare längre än jag levt. Eftersom jag är mycket intresserad av olika dimensioner av projektledning, så försökte jag ta reda på vad erfarenheten ger som inte unga ambitiösa projektledare kan utföra. Han pekade på några intressanta saker: 

läs mer

Kontakta oss