Vår blogg

12 november
2015

Till våra fantastiska kunder: Tack för Gasellen!

Ni, våra kära kunder, är modiga, ni är insiktsfulla och ni är i full färd med att bli bättre än era konkurrenter. Ert mod visar sig tydligt i att ni vågar, ärligt och på riktigt, ifrågasätta hur ni åstadkommer förändring i dag och hur ni kan göra det bättre. Ni väljer aktivt att kombinera er …

läs mer
26 oktober
2015

PROSCI change management

PROCSI är en amerikansk organisation som under 16 år har forskat på förändringsledning. Ett stort antal organisationer från hela världen har tillfrågats om hur de har jobbar med förändringsledning. Resultaten presenteras i en rapport som kommer ut vartannat år. En stor andel av projekt som sker inom en organisation har det gemensamma att nyttorna beror till …

läs mer
15 oktober
2015

Tips om mötesanteckningar

På följande blogginlägg finns lite tänkvärdheter angående den ädla konsten att skriva minutes of meeting: http://blog.cyberlis.com/2012/04/30/gotta-minutes.aspx, där man bland annat kan läsa följande: Bottom Line: get it in writing and have it accepted into the record by the attendees and you don’t have to worry about ambiguity in future. Några highlights: Beslut anges i punktform …

läs mer
15 september
2015

Gör intressenthantering till något dubbelriktat

De flesta duktiga projektledare som jag känner och har arbetat tillsammans med fäster väldigt stor vikt vid intressenthantering. Man planerar för det, lägger ner tid på att identifiera möjliga intressenter, analysera dem, skapa en strategi för att hantera dem och följer upp arbetet kontinuerligt. Utifrån detta får man en bra bild över vem man från …

läs mer
26 augusti
2015

Rapport från 6th International Plenary on ISO/TC258 on Project, Programme and Portfolio Management in Toronto.

Denna vecka är Arkatay på plats i Toronto som en del av den internationella grupp som utvecklar ISO-standarder inom projekt-, program- och portföljområdet. För alla projektintresserade kan det vara värdefullt att få en överblick av vilket arbete som pågår och vilka standarder som förväntas publiceras de kommande åren. Denna rapport gör ett försök att ge …

läs mer

Kontakta oss