Vår blogg

27 april
2012

PRINCE2 – en introduktion

PRINCE2 är en processdriven projektledningsmetodik som utvecklades av OGC i England, samma organisation som var med och tog fram bl.a. ITIL. PRINCE2 är en av de största projektledningscertifieringarna i världen med uppskattningsvis över 100 000 certifierade PRINCE2 Practitioners.  PRINCE2 är uppbyggt på 7 principer: Kontinuerligt rättfärdigande av projektet Lär från tidigare erfarenheter Definierade roller och …

läs mer

Kontakta oss